Click xem bản đồ 360

Đây là bản đồ số 360 đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.
Bản đồ số 360 cung cấp thông tin về các dự án thu hút đầu tư tại Khu đô thị Bắc Sông cấm.
Bản đồ số sẽ cung cấp hình ảnh thực tế và thông tin quy hoạch cho các nhà đầu tư quan tâm. Bản đồ cũng cung cấp một số thiết kế kiến trúc đã được phê duyệt.
Du khách có thể di chuột hoặc kích vào từng khu vực để xem thông tin chi tiết.